Media og nedlastingar

Her finn du alle relevante media og rapportar.

Rapportar og andre dokument

Sunnhordlandsdiagonalen_-_Vurdering_av_vegsamband_Bergen-E134_revidert_240815
Asplan Viak sin rapport som viser fleire realistiske alternativ, kostnad, og at prosjektet er gjennomførbart og betre enn alternativa utan å vera dyrare.

Fylkesutvalet i Hordaland sin høyringsuttale til aust-vest-utgreiinga, der dei ber om KVU for arm til Bergen og at alle alternativ skal utgreiast.

Kart


Informasjonsfilm

Filmen om Sunnhordland