Om Sunnhordlandsdiagonalen

Sunnhordlandsdiagonalen er eit AS, men det er vedtektsfesta at det skal ikkje betalast utbyte, styregodtgjersle eller andre godtgjersler til dei involverte, som jobbar reint på dugnad. Eventuelle midlar som måtta bli att ved ei oppløysing vil tilfalla Samarbeidsrådet.

Sunnhordlandsdiagonalen er i hovudsak eigd og finansiert av næringslivet i Sunnhordland.

Vedtekter for Sunnhordlandsdiagonalen AS