Eigarstruktur

Sunnhordlandsdiagonalen er i hovudsak eigd og finansiert av næringslivet i Sunnhordland. Fleire av bidragsytarane er ikkje inne som eigarar, men har ytt løyvingar til arbeidet.

Aksjeeigarar og bidragsytarar:

Følgjande bedrifter i regionen eig Sunnhordlandsdiagonalen AS og har skote inn kapital:

Fronta AS
Fureneset Invest AS
Handeland Eigedom AS
Handeland Gard AS
Harding Safety AS
Hellås og Handeland Entreprenør AS
HMR Group AS
iDrift AS
PH Opdal AS
Reins Eigedom og Invest AS
Stord Innkvartering AS
Ideal Eiendom AS
Dimmelsvik Bil AS
Engevik Byggsenter AS
Teigen Bygg og Trelast AS
BKS Industri AS
Fylkesnes Bil AS
Maritim Service AS
Sunde Eiendom AS
Fatland Holding AS
Teig Holding AS
Giatex Husnes AS (You-Who)

I tillegg har følgjande løyvd pengar, utan å vera aksjeeigar i selskapet:

Sunnhordland Kraftlag AS
Kværner Stord AS
Torghuset AS/Husnes Storsenter
Husnes Kjemiske Fagforening
Hydro Husnes AS
Kvinnherad Kommune
Stord kommune
Tysnes kommune
Stord Næringsråd